artykuł nr 1

postanowienie o braku konieczności sporzadzenia raportu

Lp

- Decyzja i postanowienia

- wskazania lokalizacyjne

1

Numer wpisu

8

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Budowa wodociągu w miejscowości Zdrowa ul. Zastawie – gmina Kłomnice

 

3

Znak sprawy

UG.7638/4-3/07

 

4

Data wydania

2007- 04 -26

 

5

Nazwa organu, który wydał decyzję / postanowienie

Gmina Kłomnice

 

 

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja / postanowienie dotyczy

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SONDA” ul. Gombrowicza 8 m 4, 42-200 Częstochowa

 

 

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji / postanowienia

 

P – 8/2007

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Kłomnice

Ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

9

Informacja czy decyzja / postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji / postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach

 

Postanowienie dotyczy stwierdzenia braku konieczności wykonania raportu na środowisko

 

 

 

 

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak

 

 

 

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu którego dotyczy decyzja / postanowienie

brak

 

 

 

12

Uwagi

brak