artykuł nr 1

2. Postanowienie - wpis nr 2

Lp

- Decyzja i postanowienia

- wskazania lokalizacyjne

1

Numer wpisu

2

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

włączenie istniejącej studni głębinowej zlokalizowanej w miejscowości Lgota Mała w układ technologiczny istniejącego ujęcia wody w Kruszynie przy wykorzystaniu istniejącego wodociągu.

3

Znak sprawy

UG7638/9-9/06/07

4

Data wydania

15.02.2007

 

5

Nazwa organu, który wydał decyzję / postanowienie

Gmina Kłomnice

 

 

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja / postanowienie dotyczy

 

Gmina Kruszyna,

ul. Kościuszki 1, 42-282 Kruszyna

 

 

 

 

 

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji / postanowienia

 

P – 2 /2007

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Kłomnice

Ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

9

Informacja czy decyzja / postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji / postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach

 

 

 

 

 

 

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak

 

 

 

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu którego dotyczy decyzja / postanowienie

brak

 

 

 

12

Uwagi

brak