artykuł nr 1

1. Postanowienie - wpis nr 1

Lp

- Decyzja i postanowienia

- wskazania lokalizacyjne

1

Numer wpisu

1

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Tapicerowanie gotowych szkieletów krzeseł
i mebli do siedzenia (warsztat tapicerski)
w Nieznanicach, ul. Mstowska 1,42-270 Kłomnice

3

Znak sprawy

UG.7638/10-3/06/07

 

4

Data wydania

23.01.2007

 

5

Nazwa organu, który wydał decyzję / postanowienie

Gmina Kłomnice

 

 

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja / postanowienie dotyczy

 

P. Aneta Szymczyk

 

 

 

 

 

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji / postanowienia

 

P – 1 /2007

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Kłomnice

Ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

9

Informacja czy decyzja / postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji / postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach

 

 

 

 

 

 

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak

 

 

 

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu którego dotyczy decyzja / postanowienie

brak

 

 

 

12

Uwagi

brak