artykuł nr 1

Decyzja - wpis nr 2

Lp

- Decyzja i postanowienia

- wskazania lokalizacyjne

1

Numer wpisu

2

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Budowa stacji kontroli pojazdów z zapleczem socjalno – biurowym w miejscowości Lipicze, przy ul. Stawowej 5

3

Znak sprawy

UG.7638/7-6/2006

 

4

Data wydania

10.01.2007

 

5

Nazwa organu, który wydał decyzję / postanowienie

Gmina Kłomnice

 

 

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja / postanowienie dotyczy

 

P.P.H.U. „RUDEX” s.c. Anita i Ryszard Śpiewak

 

 

 

 

 

7

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji / postanowienia

 

DŚ – 2 /2007

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Kłomnice

Ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

9

Informacja czy decyzja / postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji / postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach

 

 

 

 

 

 

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak

 

 

 

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu którego dotyczy decyzja / postanowienie

brak

 

 

 

12

Uwagi

brak