artykuł nr 1

wpis numer 9 - wniosek o wydanie decyzji

Lp

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

9

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Budowa 3 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy 250 kW o wysokości max całkowitej do 45 m.

3

Znak sprawy

UG.7638/9/07

4

Data złożenia

12.06.2007

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Mała Elektrownia Wodna

„Rzeki Wielkie”

Zbigniew Ślęzak, Tadeusz Mysłek

42-270 Kłomnice

 

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1.   kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie

2.   informacja ekologiczna o planowanym przedsięwzięciu

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Urząd Gminy Kłomnice

 

 

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Kłomnice

Ul. Strażacka 20

42-270 Kłomnice

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak

 

 

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

brak

 

 

12

Uwagi