artykuł nr 1

Zarządzenie nr 46/2023 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 01.03.2023

Zarządzenie 46 /2023
Wójta Gminy Kłomnice
  z dnia 01.03.2023r. 

 

 

w sprawie: zmiany zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice nr 134/2016 z dnia 09.08.2016r.

 

  § 1

Dokonuje się zmian :

W załączniku nr 2 do Procedur kontroli dokonuje się następujących zmian:
Dodaje się do wykazu osób upoważnionych do kontroli formalnej i rachunkowej, zgodności z planem oraz do dekretacji dowodów księgowych :

 

L.P

Stanowisko służbowe

Imię i nazwisko

Podpis

1

Inspektor do spraw księgowości budżetowej

Anna Jurczyk - Żak