artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa

  Kłomnice, dnia  03.10.2023r.  

Komisja Finansów, Mienia i Rolnictwa

 

   

  Pan/Pani

............................................

...........................................

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 10.10.2023 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego nr. 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach  odbędzie się  posiedzenie w/w Komisji .

 

 

Tematyka posiedzenia :

-----------------------------

 

  1. Zapoznanie się z informacjami z Referatu Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.  
  2. Sprawy różne, wolne wnioski.

 

 

 

Przewodniczący Finansów, Mienia

i Rolnictwa

 

 

 

Tomasz Bartnik