artykuł nr 1

XLVII Sesja Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.11.2022