artykuł nr 1

Raport o sposobie i zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

RAPORT

o sposobie i zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

W 2021 r. obowiązywał przyjęty uchwałą Nr 364.XLVI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18 października 2018 roku „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kłomnice na lata 2018-2023”. Program został opracowany w oparciu o postanowienia zawarte w art.21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172 z późn. zm.).

Na dzień 31.12.2021 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące budynki:

 1. Witkowice ul. Częstochowska 20 – w budynku znajduje się 5 mieszkań o łącznej pow. użytkowej 205 m2
 2. Śliwaków 24- w budynku znajduje się 1 mieszkanie o pow. 58 m2
 3. Rzerzęczyce ul. Sportowa 1- w 1/3 budynku zlokalizowane jest jedno mieszkanie o pow. 40,65
 4. Kłomnice ul. Częstochowska 16- w budynku znajdują się 4 mieszkania o ogólnej pow. 247,92 (wszystkie lokale wyłączone z użytkowania ze wzgl. na zły stan techniczny budynku)
 5. Kłomnice ul. Częstochowska 1- w budynku znajdują się 4 mieszkania o ogólnej pow. 169,51 m2
 6. Rzeki Małe ul. Polna 3- w budynku znajduje się 1 mieszkanie o pow. 52,84 m2
 7. Rzerzęczyce ul. Skrzydlowska 71a- w budynku znajduje się 1 mieszkanie o pow. 26,48 m2
 8. Garnek ul. Głowna 5d- w budynku znajdują się 4 mieszkania o ogólnej pow. 129,80 m2
 9. Garnek ul. Południowa 37- w budynku znajduje się 1 lokal o pow. 46,00 m2

Stan mieszkań w zasobie gminy na dzień  31.12.2021 r. nie uległ zmianie. Gmina nie posiada w swoim zasobie pomieszczeń tymczasowych.

W 2021 r. nie dokonano sprzedaży mieszkań.

Na dzień 31.12.2021 r. obowiązuje 15 umów najmu lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Kłomnice:

 1. najem socjalny lokalu - 4 umowy najmu
 2. najem na czas nieoznaczony - 11 umów najmu

W 2021 roku na listę oczekujących na mieszkanie z mieszkaniowego zasobu gminy została dopisana 1 osoba. Liczba aktualnych wniosków o przydzielenie mieszkania wynosi obecnie: 15.

W 2021 r. przedłużono 2 umowy na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy
w związku z czym po weryfikacji dochodów lokale z najmem socjalnym zostały zmienione na umowy na czas nieoznaczony z wyższym czynszem dla 2 rodzin. Rozwiązano 1 umowę najmu na czas nieoznaczony dla lokalu w związku z wyprowadzką lokatorów oraz złym stanem technicznym budynku w Kłomnicach ul. Częstochowska 16,  budynek przeznaczony do rozbiórki. Nie dokonano skreśleń z listy oczekujących na najem.

Stawki czynszu za lokale mieszkalne w 2021 r. uległy zwiększeniu na mocy zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 107/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. z mocą obowiązującą od 01.01.2022 r.