artykuł nr 1

Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Kłomnice z dnia