artykuł nr 1

XXXIII Sesja Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.11.2021