artykuł nr 1

XXXII Sesja Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.10.2021