artykuł nr 1

XXX Sesja Rady Gminy Kłomnice z dnia 02.09.2021