artykuł nr 1

XXIV Sesja Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.12.2020