artykuł nr 1

XX Sesja Rady Gmina Kłomnice z dnia 03.07.2020