artykuł nr 1

XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kłomnice z dnia 13.05.2020