artykuł nr 1

XVI Sesja Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.01.2020