artykuł nr 1

Zarządzenie nr 183/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia