artykuł nr 1

Zarządzenie nr 149/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia