artykuł nr 1

Zarządzenie nr 140/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia