artykuł nr 1

Sesja Rady Gminy Kłomnice Nr 15 z dnia 30.12.2019