artykuł nr 1

Sesja Rady Gminy Kłomnice Nr 13 z dnia 19.11.2019