artykuł nr 1

Sesja Rady Gminy Kłomnice Nr 11 z dnia 18.10.2019