artykuł nr 1

Sprawozdania finansowe za I, II i III kwartał 2019 roku

Sprawozdania finansowe w załączniku.

Załączniki:
Sprawozdania MB