artykuł nr 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.01.2020 r.

 Kłomnice, dnia 20.01.2020 r.

 OGŁOSZENIE

W związku z realizacją zadania pt. „Sporządzenie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów” dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w granicach administracyjnych gminy Kłomnice niniejszym informuję, że na terenie wsi: Adamów, Bartkowice, Chmielarze, Chorzenice, Garnek, Karczewice, Kłomnice, Konary, Kuźnica, Lipicze, Michałów, Nieznanice, Pacierzów, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie, Rzerzęczyce, Skrzydlów, Śliwaków, Witkowice, Zawada, Zberezka, Zdrowa odbywa się taksacja terenowa lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.

Pracami objęte są grunty oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako lasy /Ls/.

 

 

 

 

WÓJT GMINY KŁOMNICE

zawiadamia, że w dniach od 27.01.2020 r. do 27.03.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 /pokój 203 II piętro/ wyłożony zostanie do wglądu osób zainteresowanych projekt uproszczony planów urządzenia lasów.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia zainteresowani właściciele lasu mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Po tym terminie Starosta Częstochowski wyda decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub Wniosków.

Uznane zastrzeżenia zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji planów. 

 

Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.