artykuł nr 1

Zarządzenie nr 176/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.11.2019

OR.0050.176.2019

Zarządzenie Nr 176/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia I przetargu pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy.

 

Miejscowość

Nr działki

pow. w ha

w tym użytki w ha

Nr księgi wieczystej

Proponowany czynsz dzierżawny w q pszenicy

Kłomnice

1193

0,83

ŁVI- 0,31

Ł IV- 0,20

ŁV- 0,32

CZ1C/00050709/7

0,30

1247

0,93

R IVa- 0,69

Ł III- 0,24

CZ1C/00079815/2

1,50

1466

0,68

R IVb- 0,09

R IVa- 0,59

CZ1C/00116623/1

1,00

 

w składzie:

Przewodniczący- Bożena Lara

Członek- Teresa Michoń

Członek- Marta Walaszczyk

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2019 r. o godz. 9:00.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.