artykuł nr 1

Zarządzenie nr 226/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia