artykuł nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA
I PÓŁROCZE 2017 ROKU
 
Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za I półrocze 2017r.
 
Pierwsze  półrocze 2017 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 2 252 309,36 zł. W okresie tym osiągnięto dochody w wysokości 24 716 076,58 zł oraz zrealizowano wydatki w wysokości 22 463 767,22 . Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 30.06.2017r wyniosło 20 163 764,00zł.