artykuł nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE
ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU
 
Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za I kwartał 2017r.
 
Osiągnięto dochody w wysokości 13 023 299,09 zł  oraz zrealizowano wydatki w wysokości 10 981 744,95 zł. I kwartał 2017 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 2 041 554,14 zł. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji  na dzień 31.03.2017r. wyniosło 20 555 318,00 zł.