artykuł nr 1

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego  o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. Wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu Borowno-Witkowice-DK-91-Rzerzęczyce-Skrzydlów-Mokrzesz-DW786"

Treść w załączniku

Załączniki:
Obwieszczenie Starosty410 KB