artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2015 roku