artykuł nr 1

Zarządzenie nr 233/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.12.2015

OR.0050.233.2015
 
Zarządzenie Nr  233/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 08.12.2015r
 
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości w Garnku oraz IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzekach Wielkich.
 
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz.942 ze zmianami)
 
Zarządzam co następuje :
 
§ 1
 
Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia :
 
  1. I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 2178 o pow.0,32 ha, obręb Garnek, księga wieczysta CZ1C/00155707/9, który zostanie przeprowadzony w dniu 14.12.2015r,
  2. I ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr 211/1 o pow.0,0745 ha w miejscowości Garnek ul. Południowa i 211/2 o pow.0,0812 ha w miejscowości Garnek ul. Klonowa, księga wieczysta CZ1C/00084144/5, które zostaną przeprowadzone w dniu 14.12.2015r,
  3. IV ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzekach Wielkich przy ul. Głównej oznaczonej nr 222 o pow. 0,43 ha, księga wieczysta CZ1C/00081664/5, który zostanie przeprowadzony w dniu 28.12.2015r
w składzie :
Przewodniczący – Bożena Lara
Członek – Teresa Michoń
Członek – Urszula Bajdur
 
 § 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.