artykuł nr 1

Zarządzenie nr 227/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.11.2015

OR.0050.227.2015
Zarządzenie Nr 227/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 25.11.2015r
 
w sprawie: ogłoszenia czwartego  przetargu i obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości będącej własnością gminy.
 
Na podstawie art.39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015, poz.782) ;
Zarządzam
co następuje:
§ 1
1. Ogłasza się czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 222 o pow.0,43 ha obręb Rzeki Wielkie przy ul. Głównej. k.m.1, księga wieczysta CZ1C/00081664/5.
2. Cenę wywoławczą w czwartym przetargu obniża się o 15% ceny wywoławczej ustaloną przy ogłoszeniu trzeciego przetargu i ustala się w kwocie brutto
 20 570,00 zł.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia