artykuł nr 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA IV KWARTAŁY 2014 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE
ZA IV KWARTAŁY 2014 ROKU
 
Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za IV kwartały 2014r.
 
Osiągnięto dochody w wysokości 41 232 315,94 zł  oraz zrealizowano wydatki w wysokości 48 226 115,28 zł. IV kwartały 2014 roku zamknęły się deficytem w kwocie 6 994 237,03 zł. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek, emisji obligacji  na dzień 31.12.2014r. wyniosło 22 286 214,28 zł.