artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 07.10.2014r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DN. 7 października 2014 r.

 

 

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz. U. z 2012r., poz. 647, z późn. zm.),

 

 

zawiadamiam

 

 

że na wniosek Gminy Kłomnice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na adaptacji pomieszczeń piwnicznych o pow. ok. 100m2 budynku szkoły w Kłomnicach na potrzeby ogólnodostępnej strzelnicy sportowej, do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 265/2 i 266/14 – obręb Kłomnice.

 

 

Z dokumentacją złożoną do wniosku można się zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Kłomnice, pokój nr 210, w godzinach pracy urzędu.