artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 02.09.2014r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DN. 2 września 2014r.

  

  Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z 2012r., poz. 647).

 

zawiadamiam

że w dniu 2.09.2014r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kortów tenisowych wraz z instalacją zewnętrznego oświetlenia i elementów małej architektury, przebudowie istniejącego zjazdu z wykonaniem odcinka drogi manewrowej i miejsc postojowych w miejscowości Rzerzęczyce na działkach nr ewid. 9757 i 9637.

 

  W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych , że można się zapoznać z treścią decyzji oraz załącznikiem graficznym dotyczącym projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Kłomnice p. 210 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.