artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku przetargu

 

 

  Kłomnice, dnia 31.12.2013r

 

O G Ł O S Z E N I E

Podaje się do publicznej wiadomości, o wyniku przeprowadzonych I przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie Ośrodków Zdrowia w Kłomnicach i Rzerzęczycach , które zakończyły się wynikiem pozytywnym:

a)   w Kłomnicach Ośrodek Zdrowia znajdujący się w budynku dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej piętra i parteru 633,52 m2 usytuowany przy ul. Strażacka 18 na działce ewidencyjnej nr 449/11 o pow.0,1210 ha, k.m.1.3, księga wieczysta CZ1C/00075686/0. Budynek posiada wspólną z Urzędem Gminy Kłomnice instalację grzewczą i wodociągową oraz parking. Wyposażona jest w instalację elektryczną, wodociągową, c.o., gazową, kanalizacyjną.

 

b)   w Rzerzęczycach Ośrodek Zdrowia zabudowany jest budynkiem wolnostojącym o pow. użytkowej 79,63 m2 , usytuowany przy ul. Skrzydlowskiej 71 na działce ewidencyjnej nr 6881 o pow.0,0462 ha, k.m.5, księga wieczysta CZ1C/00066682/6. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, telefoniczną, c.o. oraz podłączony jest do kanalizacji ściekowej. 

Wysokość czynszu  dzierżawnego za 1m 2 powierzchni użytkowej został ustalony na kwotę 5,00 zł + podatek Vat.

W wyniku przetargów  Pan Krzysztof  Nadaj  zam. Kłomnice ul. Księża 3 zaoferował w wyniku postąpienia kwotę w wysokości 5,10 zł/m2 + Vat.