artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 27.12.2012r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DN. 27 grudnia 2012 r.

 

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz. U. z dn. 10 maja 2003r z późn. zm.),

 

zawiadamiam

że na wniosek Pana Rafała Czerwika, Zakład Projektowo-Wykonawczy „RAFA-EL”, ul. Lelewela 8/8, 42-200 Częstochowa, pełnomocnika Wójta Gminy Kłomnice, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego w celu doświetlenia odcinka ul. Nadrzecznej w miejscowości Skrzydlów, do realizacji na działkach 2245, 2303, 2294.

 

W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych , że można się zapoznać z treścią decyzji oraz załącznikiem graficznym dotyczącym projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Kłomnice p. 210 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.