artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 11.09.2012r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

 

Z DN. 11 września 2012 r.
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz. U. z dn. 10 maja 2003r),zawiadamiam

że na wniosek Pana Krzysztofa Grochowina, Zakład Techniczno-Usługowy „GROTECH”, Wrzosowa, ul. Wesoła 11, pełnomocnika Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci gazu średniego ciśnienia, do realizacji na działkach nr ewid. 345/5, 345/6, 346, 347, 348, 350/1, położonych w miejscowości Michałów Rudnicki, obręb Chorzenice, w celu przyłączenia budynku mieszkalnego na działce 350/1.W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych , że można się zapoznać z treścią decyzji oraz załącznikiem graficznym dotyczącym projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Kłomnice p. 210 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.