artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 149/2011 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2011

Zarządzenie Nr 149/2011
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 29.12.2011

w sprawie: przekazania używanego zestawu komputerowego na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2007r, Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Przekazać używany zestaw komputerowy AMD AthlonXP 1700+ o numerze inwentarzowym 491/42 nieodpłatnie na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, a docelowo dla Komisariatu w Kłomnicach na Podstawie Porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.