artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07 listopada 2011r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DN. 07 listopada 2011r

 

 

 

  Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z dn. 10 maja 2003r)

 

 

zawiadamiam

 

 

że na wniosek Pana Piotra Pareckiego, pełnomocnika Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. w Zabrzu, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, ul. Mikulczycka 5, została wydana w dniu 04.11.2011 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia zasilającego SPR Iº „Kłomnice„ oraz gazociągu średniego ciśnienia zlokalizowanego na terenie stacji, do realizacji na działkach nr ewid. 1557, 50/2, 51/2, 52, 53, położonych w miejscowości Kłomnice.

 

  W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych , że można się zapoznać z treścią decyzji oraz załącznikiem graficznym dotyczącym projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Kłomnice p. 210 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.