artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 30 września 2011r

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DN. 30 września 2011r


 


 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z dn. 10 maja 2003r)


 


 

zawiadamiam


 


 

że na wniosek Pana Wiesława Borala, właściciela firmy ZUHP „ELEKTROMAT-BIS”, Bartkowice, ul. Wąska 17, została wydana w dniu 28.09.2011 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Błonie, do realizacji na działkach nr ewid. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54/2, 228, 233/1, położonych w miejscowości Garnek.


 

W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych , że można się zapoznać z treścią decyzji oraz załącznikiem graficznym dotyczącym projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Kłomnice p. 210 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.