artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 137/2009 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2009r

Zarządzenie Nr 137/2009
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 29.12.2009r

 

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2009r.

 

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 154/XXIII/2008 z dnia 29.12.2008r.

w sprawie budżetu Gminy Kłomnice na 2009r. oraz na podstawie art.186 ust.1 pkt.1 ustawy

o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 z późn. zmian.), jak również w związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr 233/XXXII/09 z dnia 29.12.2009r. w sprawie zmian w budżecie dokonuje się zmian w układzie wykonawczym jak w załączniku Nr 1.

       

§ 1

Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

 

  • zmniejszenie wydatków49 481,00

  

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:
Załącznik nr 111 KB