artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna z dnia 5.09.2008

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DN. 05 września 2008r

 

 

 

  Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z dn. 10 maja 2003r)

 

 

zawiadamiam

 

 

że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie  oświetlenia ulicznego w celu oświetlenia ulicy Klonowej, w miejscowości Nieznanice, do realizacji na działce o numerze ewid. 525 – obręb Nieznanice.

 

  W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych, że można się zapoznać z dokumentacją złożoną do wniosku, w Urzędzie Gminy Kłomnice p. 210 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.