artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna z dnia 29.08.2008

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRUSZYNA
z dnia 29.08.2008r.

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz. U. z dn. 10 maja 2003r)

zawiadamiam

że w dniu 29.08.2008r. została wydana decyzja nr: 1/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odcinka sieci wodociągowej w ulicy o numerze ewidencyjnym 9758, na działkach o numerach ewidencyjnych 9758 i 9756 w miejscowości Rzerzęczyce.

W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowane osoby fizyczne i prawne, że można się zapoznać z treścią decyzji oraz załącznikiem graficznym obrazującym zakres projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy w Kruszynie, ul. Kmicica 5, pokój nr 6, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni.

Wójt Gminy (-) mgr Bogusław Mielczarek