artykuł nr 1

INFORMACJA dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

INFORMACJA

dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania

p.n. „ Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- Chorzenalia 2008- święto małych społeczności w sołectwie Chorzenice ”

1. Termin składania ofert

 

Termin składania ofert upłynął 29.05.2008r. o godz. 12:00.

 

2. Otwarcie ofert.

 

Publicznego otwarcia ofert  dokonał Wójt w obecności Zespołu Doradczo- Opiniodawczego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w dniu 30 maja 2008 roku o godz. 12:00, w Urzędzie Gminy w Kłomnicach, ul. Strażacka 20, pok. 103.

 

3. Złożone oferty.

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej, Oddział Dekanalny Kłomnice, Witkowice ul. Główna 2A

 

4. Oferty odrzucone

 

brak

 

5.Wybrane oferty

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej,   -  2.000 zł

Oddział Dekenalny Kłomnice, Witkowice ul. Główna 2A