artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 120/2008 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2008r

Zarządzenie Nr 120/2008
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 29.12.2008r.

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2008r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 81/XIII/2007 z dnia 27.12.2007r. w sprawie budżetu Gminy Kłomnice na 2008r. oraz na podstawie art.128 ust.2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2140), jak również w związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr 156/XXIII/08 z dnia 29.12.2008r. w sprawie zmian w budżecie dokonuje się zmian w układzie wykonawczym jak w załączniku Nr1:

§ 1


Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

      - zwiększenia dochodów 84.000,-

      - zwiększenia wydatków 84.000,-


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Załcznik nr 162 KB