artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 107/2008 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.10.2008r

Zarządzenie Nr 107/2008
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 27.10.2008r

w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży działki nr 1/6 o pow.0,0115 ha położonej w Kłomnicach.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 131/XIX/08 z dnia 19.08.2008r w sprawie bezprzetargowego zbycia części działki nr 1/3 położonej w Kłomnicach przy ul. Częstochowskiej stanowiącej własność gminy Kłomnice na rzecz D. i K. Gołębiowski – Spółka Jawna, Hurtownia Spożywcza „Wafelek A&D” Częstochowa ul. Krakowska 45 oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 68/VIII/2003 z dnia 14 sierpnia 2003r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 91 poz. 2388 z dnia 26 września 2003r

Zarządzam
co następuje:

§ 1

Dokonać bezprzetargowej sprzedaży na rzecz D. i K. Gołębiowski – Spółka Jawna, Hurtownia Spożywcza „Wafelek A&D” Częstochowa ul. Krakowska 45 działki nr 1/6 o pow. 0,0115 ha obręb Kłomnice ul. Częstochowska, która powstała w wyniku podziału działki pierwotnej 1/3, k.m.1.3, księga wieczysta Nr CZ1C/00099635/2 na poszerzenie ich nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka 1/4.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.