artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 68/2008 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.08.2008r

Zarządzenie Nr 68/2008
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 12.08.2008r.

 

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2008r.

 

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 81/XIII/2007 z dnia 27.12.2007r. w sprawie budżetu Gminy Kłomnice na 2008r. oraz na podstawie art. 128 ust.2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249 poz. 2140)  zarządza się co następuje, oraz podjętą Uchwałą Rady Gminy nr 121/XVIII/08 z dnia 07.08.2008r. w sprawie zmian w budżecie dokonuje się zmian w układzie wykonawczym jak w załączniku Nr 1 :

§1

Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

-   zwiększenia dochodów   313 941, 00

-   zwiększenia wydatków 313 941, 00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.