artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 76/2008 Wójta Gminy Kłomnice